BEREKEN JE WERKELIJKE KINDEROPVANGKOSTEN

Gastouderopvang bij Gastouderbureau NL is voordelige, erkende formele kinderopvang.  Hierdoor heb je recht op kinderopvangtoeslag, dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor de kinderopvang.

shutterstock_201749336

Kinderopvang bij ons is extra voordelig!

Vanuit de Belastingdienst Toeslagen ontvang je maandelijks vooraf deze financiële ondersteuning als je voldoet aan de voorwaarden. Gastouderbureau NL beschikt over een calculator waarmee je eenvoudig naast je werkelijke netto kinderopvangkosten ook het bedrag aan ontvangen kinderopvangtoeslag kunt berekenen. Je hebt naast het uurtarief van de gastouder ook recht op financiële ondersteuning over de bureaukosten. Dit maakt de kinderopvang bij GastouderNederland en NannyKinderopvang extra voordelig.

2023 - Voor hoeveel kinderen wil je opvang aanvragen?

2024 - Voor hoeveel kinderen wil je opvang aanvragen?

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.
  • Je hebt een contract afgesloten met een kindercentrum en/of gastouderbureau.
  • Dit kindercentrum of gastouderbureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
  • Je betaalt zelf een deel van de opvangkosten, dit is de ouderbijdrage.
  • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
  • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent diegene die voorziet in het onderhoud van het kind.
  • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je hebt co-ouderschap.
  • Op de site www.toeslagen.nl kun je meer informatie vinden.

Kun je alles vinden?

Heb je specifieke vragen of kunt u iets niet vinden? Ons team staat altijd voor je klaar om je te helpen.